ARGE ve Yazılım Geliştirme

Araştırma ve Geliştirme B&B olarak; Teknopark yerleşkesinde konumlanmış olmanın avantajlarını da kullanarak özellikle Bilgi ve İletişim teknolojileri konusunda Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirmekteyiz.

Kadromuzda bulunan teknik personelin yanında, iş geliştirme konusunda görevli iş analistlerimiz tarafından da irtibatlı olduğumuz sektörler ve müşterileri için, hayatı kolaylaştıracak yazılım ve ürünler üretmekteyiz. Ar-Ge süreci sabır gerektiren ve ısrar edilmedikçe sonuç alınmayan bir süreçtir.

Firma olarak, yeni ürün ve inovatif yaklaşımlarla revize edilmiş ürünlerle katma değerli ürün ve hizmetler üretmekteyiz.

Erciyes Teknopark yönetimi ve Teknopark yerleşkesindeki firmalarla kurulan olumlu iletişim ile, kaynaklarımızı daha etkin olarak kullanabileceğimiz “ortak proje” kültürünü de yaşatmaktayız.

Yeni süreçler / sistemler ve uygulamaları planlı ve düzenli bir şekilde geliştirmeyi hedefleyen çalışmalarımızda; Üniversitelere yakın olmanın da avantajlarından faydalanılmaktadır.

Teknopark ya da üniversite tarafından organize edilen etkinliklere / eğitimlere olan yakınlık - katılım, çalışanların yeni teknolojilere olan yakınlığını korumakta ve Ar-Ge çalışmalarının akademik dünya ile irtibatlı bir şeklide geliştirilmesine yardımcı olmaktadır.

Tübitak, Kosgeb ve diğer kamu kurumlarının Teknoloji geliştirme ile ilgili mevzuatlarını ve yayınlarını takip eden ArGe ekibimiz, müşterilerimize özel ürün / süreç ve Sistem geliştirme çalışmaları ile ArGe kültürünü daha üst seviyelere çıkarmaktadır.

Özellikle Otomotiv sektörü konusunda edinilen yaklaşık 20 yıllık deneyimimiz sayesinde, Satı ve Satış sonrası Otomotiv süreçleri ve kullanıcıların hayatını kolaylaştıracak ürün / süreç ve sistem oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.