Bulut Yedekleme Sistemlerinde Veri Güvenliği

Veri güvenliği, kurumlar ve sistemler için hayati öneme sahiptir. Bu konuda temel ilkeler, verinin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini korumakla birlikte, doğru zamanda doğru kişilere erişilebilir olmasını da içerir.

1. Veri Bütünlüğü:

Veri bütünlüğü, verinin doğruluğunu, bütünlüğünü ve güvenilirliğini sağlamayı amaçlar. Bu ilkenin uygulanması için şu yöntemler kullanılabilir:

·        Doğrulama Kontrolleri: Veri girişi ve güncelleme işlemlerinde doğrulama kontrolleri kullanılmalıdır. Bu, verinin doğru ve güvenilir bir şekilde sisteme girilmesini sağlar. Örneğin, veri girişi sırasında kullanıcıların veriyi çift kontrol etmeleri istenebilir.

·        Veri İzleme ve İzlenme: Veri, kaynağından itibaren izlenmeli ve izlenebilir olmalıdır. Bu, verinin nereden geldiğini, kim tarafından işlendiğini ve nasıl değiştirildiğini belirlemeyi sağlar. Veri izleme, veri bütünlüğünün korunmasına ve yetkisiz değişikliklerin tespit edilmesine yardımcı olur.

·        Yedekleme ve Geri Alma: Düzenli yedekleme ve geri alma süreçleriyle veri bütünlüğü sağlanır. Yedekleme, veri kaybını önler ve verinin güncel bir kopyasının bulunmasını sağlar. Veri kaybı durumunda, yedekten geri alma işlemiyle veri bütünlüğü yeniden sağlanabilir.

·        Güvenilir Depolama Ortamları: Veri, güvenilir depolama ortamlarında saklanmalıdır. Bu ortamlar, verinin bütünlüğünü korumak için gerekli güvenlik önlemlerini içermelidir. Fiziksel ve dijital güvenlik önlemleri, veri depolama ortamlarında uygulanmalıdır.

 

2. Veri Gizliliği:

Veri gizliliği, hassas bilgilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlayan bir ilkedir. Bu ilkenin uygulanması için şu yöntemler kullanılabilir:

·        Şifreleme Teknikleri: Verinin depolanması, iletimi ve işlenmesi sırasında güçlü şifreleme teknikleri kullanılmalıdır. Şifreleme, verinin yetkisiz kişiler tarafından anlaşılamamasını sağlar, böylece veri gizliliği korunur.

·        Erişim Kontrolleri: Veriye erişim, gereksinimleri olan ve yetkilendirilmiş kişilerle sınırlı olmalıdır. Erişim kontrol mekanizmaları, kullanıcı kimlik doğrulama, roller ve izinler gibi yöntemlerle sağlanır. Bu şekilde, veriye sadece yetkili kullanıcılar tarafından erişilebilir.

·        Güvenlik Duvarları ve Güvenlik Yazılımları: Ağdaki veri trafiğini izleyen ve izinsiz erişim girişimlerini engelleyen güvenlik duvarları ve güvenlik yazılımları kullanılmalıdır. Bu, dış tehditlerden ve iç tehditlerden kaynaklanan veri güvenliği risklerini azaltır.

·        Bilinçlendirme ve Eğitim: Çalışanlar, veri gizliliği politikaları ve prosedürleri konusunda düzenli olarak eğitilmeli ve bilgilendirilmelidir. Bilinçli kullanıcılar, veri güvenliği ihlallerini önlemeye yardımcı olur ve kurumun veri gizliliği kültürünü güçlendirir.

Erişilebilirlik:

Erişilebilirlik, verinin doğru zamanda doğru kişiler tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için önemlidir. Bunun sağlanması için şu yöntemler kullanılabilir:

·        Yüksek Erişilebilirlikli Altyapılar: Veri depolama sistemleri ve uygulamaları, kesintisiz erişim sağlayabilen yüksek erişilebilirlikli altyapılar üzerine kurulmalıdır. Bu, planlanmamış sistem kesintilerini önlemeye yardımcı olur.

·        Veri Yedekleme ve Kurtarma Çözümleri: Veri yedekleme ve kurtarma planları oluşturularak, veri kaybı durumunda bile veriye hızlıca erişim sağlanabilir.

·        Yetkilendirilmiş Erişim Yönetimi: Kullanıcıların rollerine ve gereksinimlerine uygun olarak yetkilendirilmiş erişim hakları belirlenir. Böylece, sadece yetkili kişilerin veriye erişimi sağlanır.

Geri Dönüşüm:

Geri dönüşüm, gereksiz verilerin düzenli olarak yok edilmesi veya güvenli bir şekilde geri dönüştürülmesini ifade eder. Bunun önemi şu şekillerde açıklanabilir:

·        Veri Saklama Maliyetleri: Gereksiz verilerin depolanması, depolama maliyetlerini artırabilir. Bu nedenle, gereksiz verilerin temizlenmesi maliyetleri düşürür.

·        Güvenlik Riskleri: Gereksiz veriler, veri sızıntısı veya yetkisiz erişim risklerini artırabilir. Bu verilerin güvenli bir şekilde imha edilmesi, güvenlik risklerini azaltır.

·        Yasal Gereksinimler: Birçok yasa ve düzenleme, verilerin belirli bir süre saklanmasını gerektirir. Gereksiz verilerin temizlenmesi, yasal gereksinimlere uyumu sağlar.

 

Sürekli İyileştirme:

Sürekli iyileştirme, veri güvenliği politikaları ve prosedürlerinin sürekli olarak gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesini ifade eder. Bu nedenle sürekli iyileştirme gereklidir:

·        Değişen Tehdit Ortamı: Teknoloji hızla gelişmekte ve siber tehditler sürekli evrim geçirmektedir. Bu nedenle, güvenlik önlemleri ve politikaları sürekli olarak güncellenmelidir.

·        İyileştirilmiş Performans: Sürekli iyileştirme, veri güvenliği ve iş sürekliliği performansını artırır. Güvenlik açıklarının ve zayıf noktaların belirlenmesi ve düzeltilmesi, kurumun daha etkili ve güvenli bir şekilde faaliyet göstermesini sağlar.

·        Uyum Gereksinimleri: Yeni yasal düzenlemeler ve standartlar ortaya çıktıkça, kurumlar bu gereksinimlere uyum sağlamak zorundadır. Sürekli iyileştirme, bu uyum gereksinimlerini karşılamaya yardımcı olur.

Veri Güvenliği Uygulamaları ve İşlem Adımları

1. Kimlik Doğrulama:

Kimlik doğrulama, kullanıcıların veya sistemlerin kimliklerinin doğrulanması işlemidir. Bu işlem, güvenliğin temelini oluşturur ve yetkisiz erişimi önlemek için önemlidir.

·        Tek Faktörlü Kimlik Doğrulama: Kullanıcı adı ve parola gibi tek bir faktörün kullanıldığı kimlik doğrulama yöntemidir. Ancak, tek faktörlü doğrulama tek başına yeterli güvenlik sağlamaz ve kolayca kırılabilir.

·        Çift Faktörlü Kimlik Doğrulama (2FA): Kullanıcıların kimliklerini doğrulamak için iki farklı faktör kullanıldığı güçlü bir kimlik doğrulama yöntemidir. Örneğin, kullanıcı adı ve parolanın yanı sıra bir SMS kodu, e-posta doğrulama veya biyometrik veri gibi ikinci bir faktör sağlanır.

 

2. Erişim Kontrolü:

Erişim kontrolü, belirli kaynaklara erişimin kontrol edilmesi ve denetlenmesi işlemidir. Bu, verilere sadece yetkilendirilmiş kullanıcıların erişmesini sağlar.

·        Rol Tabanlı Erişim Kontrolü (RBAC): RBAC, kullanıcıların rollerine göre belirli verilere veya kaynaklara erişimini belirler. Yöneticiler, personel ve standart kullanıcılar gibi roller belirlenir ve her rol için belirli bir erişim seviyesi atanır.

·        İlkesel Erişim Kontrolü (ABAC): ABAC, belirli ilkelere dayanarak erişimi kontrol eder. Örneğin, belirli bir tarih aralığında belirli bir kullanıcının belirli bir kaynağa erişimini sınırlamak gibi.

 

3. Veri Şifreleme:

Veri şifreleme, hassas verilerin şifrelenmesi işlemidir. Bu işlem, verilerin yetkisiz erişime karşı korunmasını sağlar.

·        Tam Disk Şifreleme: Bilgisayar veya depolama cihazındaki tüm verilerin şifrelenmesini sağlar. Böylece, bilgisayar veya depolama cihazı kaybolduğunda veya çalındığında, verilere yetkisiz erişim engellenir.

·        Veri Tabanı Şifreleme: Hassas verilerin bulunduğu veritabanlarının şifrelenmesi sağlanır. Bu işlem, veritabanı yönetim sistemi veya üçüncü parti şifreleme araçları kullanılarak gerçekleştirilir.

·        Veri İletim Şifreleme (SSL/TLS): Veri iletimi sırasında şifreleme için HTTPS protokolü kullanılabilir. Bu protokol, sunucu tarafında SSL/TLS sertifikası alınması ve doğrulanması adımlarını içerir. Bu sayede, verilerin internet üzerinde güvenli bir şekilde iletilmesi sağlanır.

 

 

Veri Şifreleme Yöntemleri ve Algoritmaları

1. Simetrik Şifreleme:

AES (Advanced Encryption Standard), DES (Data Encryption Standard), 3DES (Triple DES) gibi algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilir.

AES (Advanced Encryption Standard):

AES, günümüzde en yaygın olarak kullanılan simetrik şifreleme algoritmasıdır. 128, 192 ve 256 bit anahtar uzunluklarıyla kullanılabilir. Anahtar uzunluğu arttıkça güvenlik düzeyi artar. AES, blok şifreleme algoritmasıdır, yani metin blokları halinde şifrelenir. Bir blok boyutu 128 bit olarak sabittir. AES'in en büyük avantajlarından biri hızlı ve güvenilir olmasıdır.

AES ile Şifreleme ve Deşifreleme Örneği

2. Asimetrik Şifreleme (Genel Açık Anahtarlı Şifreleme):

RSA (Rivest-Shamir-Adleman), ECC (Elliptic Curve Cryptography), DH (Diffie-Hellman) gibi algoritmalar kullanılarak gerçekleştirilir.

Asimetrik Şifreleme (Genel Açık Anahtarlı Şifreleme)

Asimetrik şifreleme, genellikle genel açık anahtarlı şifreleme olarak da adlandırılır ve farklı anahtarların şifreleme ve deşifre etme işlemlerinde kullanıldığı bir şifreleme türüdür. Asimetrik şifrelemede, genellikle bir açık anahtar ve bir özel anahtar çifti kullanılır. Açık anahtar herkese açıkken, özel anahtar sadece sahibi tarafından bilinir. İşte asimetrik şifreleme için kullanılan bazı algoritmalar:

·        RSA (Rivest-Shamir-Adleman): RSA, açık anahtarlı şifreleme için en yaygın olarak kullanılan algoritmalardan biridir. İki büyük asal sayının çarpımı olarak oluşturulan bir anahtar çifti kullanır. Genel anahtar ile şifreleme yapılırken, özel anahtar ile deşifre etme işlemi gerçekleştirilir.

·        ECC (Elliptic Curve Cryptography): ECC, daha küçük anahtar boyutlarına sahip olmasına rağmen güvenlik açısından oldukça etkili olan bir şifreleme algoritmasıdır. Elliptik eğri teorisine dayanır ve bu nedenle daha küçük anahtarlarla güvenlik sağlar.

·        DH (Diffie-Hellman): Diffie-Hellman algoritması, anahtar değişimi protokolü için kullanılan bir asimetrik şifreleme algoritmasıdır. İki taraf arasında güvenli bir şekilde anahtarlar değiştirilirken kullanılır.

Asimetrik şifreleme algoritmaları, genellikle güvenli iletişim kurmak veya dijital imzalama gibi işlemlerde kullanılır.

Asimetrik şifreleme ile ilgili bir örnek olarak, RSA algoritmasını kullanarak bir metni şifreleyip sonra deşifre edebiliriz:

3. Homomorfik Şifreleme:

Verilerin şifreli halde işlenmesine olanak tanır, böylece özel bilgiye erişmeden işlemler yapılabilir.

Homomorfik şifreleme ise, şifreli veriler üzerinde matematiksel işlemlerin yapılabilmesine izin veren bir şifreleme türüdür. Bu yöntem, verilerin şifreli halde işlenmesine olanak tanır, böylece özel bilgiye erişmeden işlemler yapılabilir. Örneğin, iki şifreli sayı toplandığında sonucun şifreli olduğu homomorfik şifreleme yöntemi kullanılarak bu işlem gerçekleştirilebilir.

4. Hibrit Şifreleme:

Asimetrik ve simetrik şifreleme yöntemlerinin birleştirilerek kullanılmasıdır.

Hibrit şifreleme, asimetrik ve simetrik şifreleme yöntemlerinin birleştirilerek kullanılmasıdır. Bu yöntemde, asimetrik şifreleme ile anahtarlar güvenli bir şekilde paylaşılırken, simetrik şifreleme ile veri iletilir. Bu, daha güvenli ve verimli bir şifreleme sağlar. Örneğin, bir kullanıcı ile bir sunucu arasında güvenli bir iletişim kurmak için asimetrik şifreleme kullanılabilir ve daha sonra iletilen veriler simetrik şifreleme ile korunabilir.

Hibrit Şifreleme Örneği:

hibrit şifreleme kullanarak bir metni şifreleyip ardından çözeceğiz. Metni simetrik anahtar kullanarak şifreleyip, ardından bu anahtarı asimetrik anahtar kullanarak şifreleyeceğiz.

ADİL ALATAŞ