BT Danışmanlık Hizmetleri

Bilgi Teknolojileri birimleri projelerini geliştirmek, iş birimleri ile sürekli iletişim halinde olarak işletme içindeki sorunlara çözüm üretmek durumundadır. İş birimleri ile İş’in ortaya çıkması arasındaki süreçte ihtiyaç duyulan Analiz, Planlama, Optimizasyon kısımları ve İş’in ortaya çıkışı ile birlikte devreye giren Kurulum & Entegrasyon ve sonrasında Sorun Giderme ve Destek kısımları, zaman-bütçe kısıtlarına uyacak şeklide planlanmalıdır.

B&B; BT Kaynak ve süreçlerinin, kurumsal strateji ve hedeflerine uygun şekilde olmasını sağlayacak kararları doğru ve etkili bir şeklide almanız sağlar.

B&B bu süreci BT birimleri ile sıkı bir iş briliği yaparak, uygun iş gücü ve araçları seçerek, sektördeki lider firmaların ürün ve hizmetlerini de dikkate alıp, Danışmanlık Hizmetleri kapsamında paket çözümler üretebilmektedir.

Alt Yapı geliştirme-Denetleme, Teknik danışmanlıklar ve BT Süreçleri uygulama danışmanlıkları bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerdendir.